narcissen
B.O.O.G. bericht van 12 mei 2011
Het bestuur van B.O.O.G., de Bewoners- en Ontwikkelings Organisatie 's-Gravendijkwal, vindt het heel erg dat het pand 's-Gravendijkwal 68 is uitgebrand in de nacht van 10 op 11 mei. Gelukkig is niemand gewond geraakt, maar mensen en bedrijven hebben schade geleden, gebruikers van het pand en omwonenden zijn geschrokken. We maken ons zorgen over een aantal kanten van deze zaak: - De politie heeft vandaag bekend gemaakt dat de brand is aangestoken. Dat is bijzonder ernstig. Het pand voor kinderopvang was uit de aard der zaak 's nachts leeg, maar het aangrenzende hotel was gewoon in gebruik. Mensen zijn in gevaar gebracht. - De brand kon volgens de berichten zeer snel om zich heen grijpen. Dat werpt vragen op over de veiligheidsinspectie van panden waarin opvang plaatsvindt, al dan niet in combinatie met (langdurige) verbouwingen. - De brand vond plaats op een gedeelte van de 's-Gravendijkwal waar weinig panden met vaste bewoning staan en veel panden waarin alleen overdag mensen aanwezig zijn. Die onbalans maakt het 's nachts tot een extra onveilig gebied. - De toekomst van het pand 68 is nog onduidelijk. B.O.O.G. zal er voor pleiten dat de gevel bewaard blijft vanwege de cultuurhistorische samenhang van de straat. B.O.O.G. blijft er bij het stadsbestuur op aandringen dat voor de kwetsbare omgeving die de 's-Gravendijkwal anno 2011 is, wonen waar maar mogelijk de voorkeur krijgt bij invulling van panden. Onder wonen verstaan we dan geen onduidelijke kamerverhuur of pensions, maar goede appartementen en woonhuizen, met betrokken bewoners die in de kwaliteit van de omgeving willen investeren. Dat er een % invulling voor horeca, (studenten)kamerverhuur, opvang, godsdienstige functies, kantoren, e.d. overblijft is helemaal niet erg, zolang we maar invulling krijgen die een positieve bijdrage levert aan de leefomgeving, aan de voorzijde en aan de achterzijde van onze huizen. De 's-Gravendijkwal moet een leefbare balans bereiken, waarbij in onze grootstedelijke omgeving de sociale samenhang en het daaraan gekoppelde veiligheidsgevoel een voldoende niveau bereiken. Dat is ook de reden waarom B.O.O.G. heeft voorgesteld om het Nationaal Onderwijsmuseum naar de oude HBS te halen en om uitbreiding van kinderopvang of andere opvanginstellingen te weren. En het is de reden waarom wij als investering op grote schaal de stad blijven vragen om het verkeersriool te overkappen, zodat mensen hier ook voor lange tijd willen komen wonen.
Bestuur B.O.O.G.

 

  terug naar alle berichten...

  terug naar huispagina...