narcissen
B.O.O.G. bericht van 13 oktober 2010 inzake overkapping

De overkapping!

De overkapping van de 's-Gravendijkwal staat opnieuw ter discussie. Nu is de vraag niet zozeer òf er overkapt moet worden of hóe dat moet gebeuren. Daarover zijn alle partijen het wel eens en de gemeente heeft alle technische onderzoek deze zomer afgerond. De nota ''Gebiedsontwikkeling Middelland - Oude Westen: Uitwerkingsfase 's-Gravendijkwal - Henegouwerlaan + bijlage verkeersstromen'' is naar de raad gegaan. Daarin zijn door heel hard werkende creatieve ambtenaren en zeer betrokken bewonersvertegenwoordigers mooie oplossingen gevonden. Die oplossingen moesten passen binnen een groot aantal dwingende kaders: milieueisen, tunnelveiligheid, verkeersafwikkeling, beperkte ruimte, oude tunnelbak, oude panden, bomenrijen. De argumentatie die B.O.O.G. heeft gepubliceerd in de rapporten Win(ge)west (2007) en Hart van West (2010) (beiden op deze site te vinden) is vrijwel overgenomen.

Maar nu spitst de discussie zich toe op het geld. In tijden van bezuiniging lastig, maar de raad heeft in de vorige periode (wetend dat er bezuinigingen aankwamen) toch op haast aangedrongen, zowel voor het ontwerp als voor de financiering. In RTVRijnmond interviews hebben raadsleden Harreman namens PvdA en Schneider namens Leefbaar Rotterdam gelukkig voet bij stuk gehouden. Maar wethouder Baljeu is op de koffie gekomen bij B.O.O.G. en Hela! om een keihard ''NJET!" op tafel te leggen. Dat is op zijn minst vreemd, zo niet onbetrouwbaar van het B&W, als we bedenken dat in februari het College nog een brief naar de raad stuurde met het bericht dat men fase 1 zal gaan beginnen en voor de begroting 2011 met een financieel plan zou komen…

Kortom: de B.O.O.G. tunnelcommissie en het bestuur bereiden zich voor op stevige discussies en wij zullen u op de hoogte houden van onze argumentatie. De nota over de overkapping bewijst alleen maar hoezeer we terecht strijden voor een vele malen leefbaarder omgeving.

 

  terug naar alle berichten...

  terug naar huispagina...