narcissen
B.O.O.G. bericht van 13 januari 2010
B.O.O.G. is een van de ondertekenaars van het Convenant Hoboken 2030.
Het projectteam Hoboken organiseert een ontwikkeltraject voor de Westzeedijk, een belangrijk element in het Hoboken-gebied. Daarbij kunnen bewoners en ondernemers een grote inbreng hebben. Zie de uitnodiging voor een zg. "Charette en enquête Westzeedijk", alles gericht op gezamenlijke ontwikkeling van het Masterplan Westzeedijk.

 

  terug naar alle berichten...

  terug naar huispagina...