narcissen
B.O.O.G. bericht van 12 november 2010

Gisteren is er tot diep in de nacht vergaderd over de begroting 2011. De overkapping was volgens B&W ''geheel en voor lange tijd van de baan'' , maar staat nu weer op de lijst van meerjareninvesteringsprojecten. In die zin kreeg het college van B&W een tik op de vingers. De raad houdt vast aan de overkapping 's-Gravendijkwal.

Maar dat was dan ook alles. Een motie Leefbaar om onderzoek te doen naar alle geldmogelijkheden, werd gesteund door onze trouwe bondgenoten Leefbaar, GroenLinks, SP en van de PvdA Tom Harreman. De wethouder van financiƫn haalde net op tijd de angel -zogenaamd - uit het debat: zij zegde toe dat de raad een brief krijgt waarin staat wat er allemaal uitgezocht is. Daardoor gingen een aarzelende PvdA en VVD toch akkoord met B&W. Niemand vroeg door: want uitgezocht is een ding, daadwerkelijk onderhandelingen of lobby's starten voor geld is een ander ding. En volgens onze informatie is dat door de stad Rotterdam nooit gedaan, Rotterdam is sowieso niet erg goed in geld ronselen bij ander overheden, dat is bekend (het is bijna arrogant: kijk ons eens goed onze broek ophouden? Kijk ons eens straffer bezuinigen dan alle andere grote steden?).

Op naar de volgende ronde dus, het college is nog niet van de bewoners van Rotterdam Centrum-west af. Maar we hadden meer gehoopt en na 4 unaniem aangenomen moties van de gemeenteraad hadden we ook wel meer mogen verwachten. Al eerder heeft B.O.O.G. tegenover een aantal raadsleden opgemerkt dat het blijkbaar zomaar kan gebeuren dat je voor de verkiezingen wordt geprezen als ''het voorbeeld van hoe burgerparticipatie moet worden aangepakt in Rotterdam'' (18 februari 2010- gemeenteraad) om na de verkiezingen te worden weggezet als ''een leermoment mbt verwachtingenmanagement van burgers'' (raadscommissies BVM en EHMV - okt 2010). Wij stellen voor dat er ook gekeken wordt naar verwachtingenmanagement van de raad en B&W onderling: want blijkbaar dacht de raad dat 4 unaniem aangenomen moties iets betekenden, en toezeggingen van B&W vorige ronde ook, maar denkt dit college daar anders over. Misschien hebben die bijna 100 aangenomen moties van gisterenavond dus ook niet veel betekenis. Al met al heeft de raad het laten gebeuren dat zij haar eigen sterke wapen ''moties'' heeft kaltgestellt.

Observaties van de debatten. Als B.O.O.G. voorzitter heb ik van 10.30 tot 02.30 de boel bekeken. En dat was niet om vrolijk van te worden.Een wethouder financiƫn die vragen behendig weg manoeuvreerde en nauwelijks echte antwoorden gaf; met teveel wethouders die als bange juffertjes uren op een rij zaten, teveel versnipperde kleine portefeuilles en teveel coalitiepartijen hield elkaar en de raad in een wurgreep.

Kortom: de 's-Gravendijkwal is wel weer op de investeringslijst gezet, maar dat is ook alles. OK, we waren eraf gegooid en zijn door de raad teruggezet, maar we moeten weer een heleboel lobbywerk doen om zo min mogelijk vertraging op te lopen. Het college had voor de verkiezingen wel meer beloofd dan de overkapping. Ze had ook beloofd om aan de raad voor te leggen in welke grote projecten zij zou willen investeren en op welke gronden zij dan selecteert. Nu is een selectie ''zogenaamd grondig afgewogen'', maar dat is niet te controleren. Natuurlijk heeft dit college eigenlijk de handen vrij willen houden om nog meer geld naar Zuid te sluizen, voor het nieuwe stadion. Maar ook dat zegt zij niet eerlijk en de raad heeft er niet op doorgevraagd. Teveel vernieuwde partijfracties zitten in het college en durven niet dualistisch op te treden.

Met de 's-Gravendijkwal in de MIP (de lijst voor meerjarenplanning grote investeringen, al is het zogenaamd ''p.m.'') kan B.O.O.G. een handje helpen: we blijven vragen stellen en de vinger aan de pols houden. Met onze bondgenoten in de raad en de deelgemeenten. En langzamerhand zullen we de bange raadsfracties wel kunnen overtuigen.
Op naar de volgende ronde!

B.O.O.G. tunnellobby/B.O.O.G. bestuur Jeanne Hogenboom

 

  terug naar alle berichten...

  terug naar huispagina...