narcissen
B.O.O.G. bericht van 8 februari 2010.

Graag willen we u bijpraten over de overkappingsplannen van de 's-Gravendijkwal.

Uit de informatie die met de B.O.O.G. tunnelcommissie gedeeld is, maken we op dat er ''in de Marconitorens" heel hard gewerkt is aan de ontwerpen en dat het voor de voortgang van belang is dat er besluiten genomen worden. Daarom heeft B.O.O.G. in een brief bij de gemeenteraad en B&W aangedrongen op het agenderen van de plannen. Dat is gelukt, de raadscommissie ESHMV zal zich op 11 februari a.s. hierover buigen.

Er zijn veel misverstanden gaan circuleren en velen maken zich - mede daardoor - ongerust. B.O.O.G. gaat er van uit dat de plannen voor overkapping van de 's-Gravendijkwal inclusief de Middellandkruising (fase 1) genoeg houvast bieden om hard door te gaan richting detailontwerp en uitvoering. We zullen proberen een maximaal haalbare afdekking van de hoofdbanen te krijgen. Natuurlijk houden we verkeer (zelfs meer verkeer) op de ventwegen over, maar dat is als geheel toch nog maar 2 van de huidige 6 banen.
Helaas is het gedeelte vanaf de Middellandkruising tot en met Weenakruising, benoemd als fase 2, nog niet goed uitgezocht. Dat kon ook niet in de tijd. Verkeer van noord-zuid en van oost-west (vanaf de binnenstad) komt daar samen. De inpassing daarvan vraagt goede en gedegen oplossingen.
Bewoners van Henegouwerlaan (m.n. noordzijde en kruising met Weena), zullen wij daarom blijven steunen bij het bereiken van een optimale oplossing. B.O.O.G. heeft inmiddels ook de draad opgepakt met Aktiegroep Oude Westen en eerder met ondernemers. Contacten met Stichting Boulevard lopen al jaren.

Terwijl de verschillende verkeerswethouders ons steunden en hun ambtenaren in hoog tempo onderzoek lieten doen naar techniek, milieu, veiligheid en wetgeving voor fase 1, heeft B.O.O.G. ook niet stil gezeten en een notitie opgesteld (met dank aan Saskia Naafs, stadssocioloog) over de sociaal-economische spin-off van een overkapte en heringerichte 's-Gravendijkwal / Henegouwerlaan. Dit huiswerk ''Win(ge)west II: Hart van West" is naar de raad gegaan en op 1 februari ook aan de orde gekomen in de werkgroep Buitenruimte van de Centrumraad.

Het DB van de Centrumraad spreekt in een brief, samen met deelgemeenten Delfshaven en Noord, haar steun uit voor zo snel mogelijk overkappen en herinrichten van de 's-Gravendijkwal-Henegouwerlaan.
Voor de leefbaarheid van de omwonenden en van de wijken Oude Westen en Middelland is die ingreep een harde noodzaak. Wij zijn blij met die steun en we zijn er ook van overtuigd dat dit project op de rails moet blijven, dat de politiek haar woord gestand moet doen en niet de mogelijkheid moet krijgen de zaken op de lange baan te schuiven. Dan kunnen we in de volgende ontwikkelfase weer in een proces van co-creatie als bewoners met de ambtenaren verder gaan werken aan de meest optimale herinrichting.

B.O.O.G. houdt de overheid zoveel mogelijk bij de les en zal aandringen op het reserveren van geld en het zoeken van aanvullende financiering.
Ons inziens is deze investering hoogst noodzakelijk voor de leefbaarheid van onze straten en van de wijken Oude Westen en Middelland die lang genoeg te lijden hebben gehad van de strook dood stedelijk weefsel die het verkeersriool 's-Gravendijkwal nu is.

B.O.O.G. tunnelcommissie, februari 2010

Zie ook gemeentelijke rapportages...

 

  terug naar alle berichten...

  terug naar huispagina...