narcissen
B.O.O.G. bericht van 23 maart 2009

Zithoek
Het was al tijdens de ledenvergadering aangekondigd, maar zijn we er toch bijna: B.O.O.G. heeft een flinke subsidie van de Centrumraad ontvangen, in het kader van de ''Bewonersinitiatieven'' en daarmee indirect van de ''Vogelaar"-gelden. De subsidie is, samen met een bedrag dat we al verzameld hadden van particulieren, bedoeld voor een van de 2 stoelen van Dora Dolz die wij nog voor de zomer hopen te plaatsen, in samenwerking met CBK, op de kruising 's-Gravendijkwal-Mathenesserlaan. De andere stoel wordt gefinancierd door CBK.

Hoboken
Op 12 februari heeft B.O.O.G. het Hoboken 2030 convenant meeondertekend. Het is een hoopgevende ontwikkeling, aan de zuidkant van de 's-Gravendijkwal. Een aantal leden van de B.O.O.G.-tunnelcommissie en de voorzitter, mochten een halfjaar goed meedenken en de ambtenaren, projectontwikkelaars en architecten ''in de gaten houden''. Dat blijven we doen, vandaar onze deelname in de bestuurders-regieclub die het proces gaat volgen. Weer veel werk, maar toch mooi om een bijdrage aan onze directe omgeving te kunnen leveren.

De plannen bieden een prachtig toekomstperspectief voor Middelland-Zuid, Oude Westen-zuid. Ook omdat de overkapping 's-Gravendijkwal zoals B.O.O.G. die in het denken over de noordelijke traverse op gang heeft gebracht, zich ook ''vanzelf'' vertaalde naar denken aan overkappingen ten zuiden van de Rochussenstraat. En ook wethouder Karakus heeft de 's-Gravendijkwal duidelijk op het netvlies.
kijk maar naar het filmpje van RTV-Rijnmond
website: Hoboken-Rotterdam

Burgemeester
Het contact met burgemeester Aboutaleb is voortgezet, zoals was aangekondigd. Inmiddels is de nieuwe burgemeester samen met wethouder Baljeu ''op de koffie geweest'', zodat hij in een prettige sfeer kon worden geïnformeerd over met name de overkappingsplannen, door B.O.O.G. aangevuld met informatie over de zorgwekkende zorgsector en het bestuurlijk vacuüm waar wij als grensstrook tussen Delfshaven (een deelgemeente) en Centrumraad (een adviesraad voor B&W) eeuwig last van blijven houden. Burgemeester en wethouder (die ook de gemeentelijke organisatie in haar portefeuille heeft) kregen een symbolisch kadootje: het verhaal ''De grens'' van Harry Mulisch. Daarin rijdt een man zijn auto in de berm. De vrouw naast hem wordt weggeslingerd door de klap en belandt aan de overzijde van de sloot. Maar...politie kan niets doen...ambulance kan niets doen...want het blijkt dat het slachtoffer in een andere gemeente ligt dan de auto. De man zoekt het hogerop, maar dan blijkt ook nog dat de provinciegrens door de sloot loopt...kortom: de 's-Gravendijkwal zoals door Mulisch voorspeld in 1975.

Overkapping
De ontwikkelingen voor een oplossing van de verkeersoverlast en het doorsnijden van de straat door de Maastunneltraverse, gaan nog steeds de goede kant op. Het recent gepubliceerde Verkeersplan voor de Binnenstad is ook sprake van redelijk snelle aanpak van de overkapping van de 's-Gravendijkwal en Henegouwerlaan. In januari is ook een tussenrapportage naar de gemeenteraad gestuurd. De B.O.O.G. tunnelcommissie blijft de ontwikkelingen volgen en beïnvloeden. We maken ons met name nog zorgen over: de manier waarop zoveel mogelijk delen van het traject echt overkapt worden; het onderzoek naar afzuiginstallaties e.d.; de toename van verkeersbelasting die de binnenstadsring oplevert en over de oplossingen van de kruising Weena/Henegouwerlaan. Allemaal zaken die gewoon nog niet goed genoeg zijn uitgedacht of onderzocht. B.O.O.G. heeft dit alten weten tijdens het bezoek van burgemeester en wethouder en aan Bureau Binnenstad. Binnenkort wordt weer een informatiesessie met dS+V en B.O.O.G. tunnelcommissie en een delegatie van de nieuw geformeerde vereniging van Henegouwerlaanbewoners belegd. De bedoeling is ook dat er nog voor de zomer een grotere buurtbijeenkomst komt, misschien weer in samenwerking met Stichting Boulevard.
link naar: het Binnenstads Verkeersplan van februari 2009
de brief van Wethouder Baljeu aan de raad, 30 januari 2009.

Zorgsector/bezwaarprocedures
B.O.O.G. heeft bezwaar aangetekend bij de Provincie Zuid-Holland tegen bepaalde onderdelen van het bestemmingsplan Middelland/Nieuwe Westen omdat naar onze mening er nog steeds teveel mogelijkheden openblijven om maatschappelijke opvang te vestigen. Bij de vorige burgemeester is vlak voor zijn afscheid en bij de huidige burgemeester vlak na zijn aantreden nog maar weer eens gewezen op het feit dat de overlastproblemen in Oude Westen en Middelland mede veroorzaakt worden door de overdosis aan opvang op de 's-Gravendijkwal en omgeving. B.O.O.G. heeft ook bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van kinderopvang aan het Van 't Hoff-pleintje. Daar zitten al twee kinderdagverblijven en een derde leek ons onwenselijk. Met name ook omdat voor die uitbreiding een woonpand gebruikt dreigt te worden, terwijl het beleid van B&W toch - na ons aandringen - gericht is op een voorkeur voor woonbestemmingen. Bovendien wordt het 's avonds te stil op het pleintje als er te weinig bewoning is. Wordt vervolgd.

Parkeerprobleem Delfshaven
B.O.O.G. is nu ruim een jaar bezig om boven water te krijgen wat er gedaan kan worden aan de parkeerproblemen aan de Delfshavense kant van de straat. Sinds begin 2008 is in Delfshaven een eenheid in parkeertijden vastgesteld - gratis na 18.00 uur. Helaas is dat gedaan zonder dat meegewogen is wat dat voor een grensgebied als de 's-Gravendijkwal betekent, als de overzijde moet betalen tot 23.00 uur en in de omgeving heel veel winkelstraten en horecagelegenheden zijn. Met name de avond in en rond het weekend betekent dat dat bewoners (die voor hun parkeervergunning betalen) een aantal rondjes moeten rijden om een plekje te vinden. En soms in wanhoop illegaal parkeren. De door de deelgemeente aangeleverde metingen en rapporten blijken niet te kloppen, of uitgevoerd te zijn op stille tijden, zodat een scheef beeld ontstaat. De materie is opnieuw zeer taai. De stadsmarinier kijkt hier sinds kort ook naar.

Afval
De laatste tijd wordt weer meer afval gesignaleerd op de 's-Gravendijkwal. Een schouw o.l.v. de stadsmarinier werd uitgevoerd en zal worden herhaald, bijgewoond door een van de bestuursleden. B.O.O.G. en de stadsmarinier proberen een ''straffere'' aanpak van het contact met de ambtenaren te organiseren, de hierboven genoemde ''grens'' maakt het al moeilijk genoeg om zaken in onze straat te coördineren.

Fietstrommels
De gemeenteraad en B&W discussiëren over de toekomst van de deelgemeenten. B.O.O.G. heeft in de reeks artikelen die AD/RD over dit onderwerp plaatst, haar bijdrage aan de discussie geleverd. Een grensstraat als de onze heeft enorm veel last van de deelgemeentegrens. En dan is Centrumraad ook nog eens een adviesorgaan, geen echte deelgemeente, zodat we voor veel zaken toch naar B&W moeten. Liever maar afschaffen, is dus de boodschap. De Dordtselaan op Zuid is in een vergelijkbare positie en ook daar komt maar geen echte oplossing tot stand, ondanks veel ambtelijke en bestuurlijke aandacht. In het interview is het tamelijk bizarre onderwerp ''fietstrommels'' als casus gekozen. Voor een aantal bewoners die dicht bij een zijstraat zitten is aan de westzijde nu een oplossing gekomen, voor bewoners op de lange stukken, nog altijd niet. Aan de oostzijde is dat helemaal geen probleem...daar staan de benodigde fietstrommels keurig op een rij.

Bestuur van B.O.O.G.

 

  terug naar alle berichten...

  terug naar huispagina...