narcissen
B.O.O.G. bericht van 20 mei 2009

Op aandringen van B.O.O.G. en stadsmarinier Dela Haije worden er verkeersmaatregelen tegen te hard rijden genomen op de ventwegen van de 's-Gravendijkwal. Er komen elektronische waarschuwingsborden ''U rijdt te snel''. Ze worden geplaatst: eind mei aan de westzijde en begin juni aan de oostzijde. Tesamen met de fietsstroken is nu de belofte van wethouder Baljeu van Verkeer & Vervoer ingelost, dat in afwachting van een mogelijke overkapping tenminste de belangrijkste veiligheidsmaatregelen getroffen zouden worden.

Op 3 april is het bijna voltallige College van B&W op bezoek geweest om zich op de hoogte te stellen van de overkappingslocatie en om van bewoners te horen wat hun ideeën zijn. B.O.O.G. had ook de bewonersgroep van de Henegouwerlaan laten uitnodigen, omdat voor dat deel van het traject de oplossingen op dat moment nog niet goed genoeg waren.

Overigens betreurt de B.O.O.G. tunnelcommissie het vertrek van wethouder Jeannette Baljeu. Zij heeft hard aan het dossier ''overkapping'' getrokken en de bewoners van de 's-Gravendijkwal en omstreken zijn haar veel dank verschuldigd. Zodra de nieuwe wethouder geïnstalleerd is, zullen wij een gesprek aanvragen over de stand van zaken.

Noteert u vast in uw agenda 7 juni a.s.! 's- Middags houdt B.O.O.G. haar ledenvergadering (vanaf 13.00 uur) en meteen daarop volgend (vanaf 14.00 uur) wordt een bijeenkomst in Dizzy gehouden, samen met Stichting Boulevard. Met een panel samengesteld uit verschillende betrokken partijen willen we dan weer eens discussiëren over de stand van zaken met de overkapping. Voor beide bijeenkomsten krijgt u uitnodigingen nog in de bus.

De nieuwe burgemeester, de heer Aboutaleb, heeft inmiddels in het openbaar twee belangrijke uitspraken gedaan over de 's-Gravendijkwal. Hij steunt B.O.O.G. op twee van haar belangrijkste problemen. De burgemeester heeft gesteld dat de grens van twee deelgemeenten in een straat als de onze de oplossing van problemen belemmert en dat er teveel opvang van dak- en thuislozen en verslaafden in onze straat geconcentreerd is. De heer Van Zuuren, voorzitter van DB van de Centrumraad heeft het laatste ook openlijk gesteld. Er komt dus meer steun voor onze zienswijze, die wij de afgelopen 5 jaar hebben aangekaard bij de overheid. Er lijkt ook wel beweging in de zaak te komen, maar nu de maatregelen nog.

1

2

3

4

5

B.O.O.G. blijft proberen iets aan de parkeerproblemen aan de westzijde gedaan te krijgen. Ook hier speelt de deelgemeentegrens ons parten.

Tenslotte: de wijkagenten doen heel hard hun best, met extra surveillances, om de omgeving van de 's-Gravendijkwal rustig te houden. Ook 's avonds en 's nachts. De politie heeft daarbij echt de steun van bewoners nodig. Blijf dus melden. Direct bij de politie of bij de meldpunten (zie elders op de website).

Met vriendelijke groeten en we hopen u te ontmoeten op 7 juni a.s.

Bestuur van B.O.O.G.

 

  terug naar alle berichten...

  terug naar huispagina...

 

 

w