narcissen
B.O.O.G. bericht van 6 juli 2009

Geachte straatgenoten,

De laatste dagen is een medewerkster van Kinderopvang 't Voortvarend Scheepje (gevestigd op nr 68) bezig met het verwerven van handtekeningen van bewoners die ''geen bezwaar'' hebben tegen de nieuwe Buitenschoolse Opvang van dezelfde organisatie in pand 56. Wij vragen u dringend die lijst niet te tekenen!
B.O.O.G. heeft het afgelopen halfjaar op allerlei manieren geprobeerd bezwaar te maken tegen die uitbreiding. De argumenten? - het ging om een woonpand (studenten) dat nu onttrokken wordt aan de woonvoorraad; - woonpanden opofferen aan opvang, van welke aard ook, is tegengesteld aan wat wij hier proberen te bereiken; - de overheid zegt ons daarbij te steunen, maar die stuen is niet erg duidelijk; - het pand 56 staat aan het Van 't Hoff-pleintje waar nog maar 2 gewone woonhuizen over zouden blijven; - dat gebrek aan woonhuizen en dus bewegingen 's avonds heeft al geleid tot overlast door prostituees achter het monument; - de vergunningen van de BSO kloppen nog steeds niet, het pand is ontruimd op last van de GGD/brandweer/dS+V; - de buren (nog wel bewoning, dus) krijgen meer en meer overlast doordat een BSO tot 18.00 uur openblijft en grotere kinderen meer lawaai maken. - wij blijven het probeem aankaarten bij stadsmarinier en bestuurders; - de bezwaarprocedure is schimmig en wij zijn daar nog mee bezig.
In deze situatie is dus een handtekeningenactie van deur tot deur een poging van de kinderopvang om toch uit te breiden.
Daarom vragen wij u om niet te tekenen.

Met vriendelijke groet, Bestuur B.O.O.G.

Bestuur van B.O.O.G.

 

  terug naar alle berichten...

  terug naar huispagina...