narcissen
B.O.O.G. bericht van februari 2007

De Huiskamer (Bouman GGZ), gevestigd op 's-Gravendijkwal 43-45, gaat een strenger voordeurbeleid toepassen voor daklozen/verslaafden die niet geregistreerd staan voor die lokatie. Dit is in samenspraak met instanties opgezet en natuurlijk door BOOG verwelkomd. De politie zal de komende tijd verscherpt opletten of mensen die worden afgewezen niet in de buurt blijven rondhangen. Meldingen en observaties van bewoners zijn dan ook extra nuttig. Zie de meldpunten overlast elders op deze website. Let op: omdat de 's-Gravendijkwal een grensgebied is, is het het beste meldingen zowel bij Middelland als bij Oude Westen door te geven.
Met dank, het bestuur van B.O.O.G.


Een toelichting gegeven door meldpunt Delfshaven:
Alle meldingen over panden en straatoverlast worden geregistreerd.
Straatoverlast wordt geregistreerd naar:
- wijk en straat
- overlast gerelateerd aan de Pauluskerk
- overlast op de 's-Gravendijkwal

Meldingen worden direct geregistreerd en doorgegeven aan politie, en collega's in gebiedskantoren.
Buiten kantooruren is er een antwoordapparaat. U kunt uw telefoonnummer achterlaten.
U wordt dan de volgende (werk-)dag teruggebeld.

Als er sprake is van een dringende situatie (buiten kantooruren) is het aan te raden niet alleen het meldpunt, maar ook de buurtagent te informeren via 0900-8844.

V: Zijn de resultaten in te zien?
A: Nee, alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld.  Wel kunt u op de hoogte gehouden worden
van de afhandeling van een melding zolang dit een melding over een pand betreft.
De reden daarvan is dat er voor de panden een vast omlijnde aanpak bestaat
die zijn grondslag heeft in een wet.
U kunt dus informatie krijgen over de fase waarin de afhandeling zit (bijvoorbeeld: welke afspraken
er zijn gemaakt met de pandeigenaar, of wat er gebeurt als we een dossier aan de burgemeester aanbieden). Voor straatoverlast geldt de mogelijkheid van terugkoppeling niet. 

V: Is er een uitwisseling van meldingen tussen nieuwe- en oudewesten?
A: We hebben afgesproken dat alle meldingen die bij ons (Delfshaven) binnen komen en die (volgens de melder) ook te maken hebben met overlast in het centrum, doorgegeven worden aan het Veiligheidspunt Oude Westen. Die worden dus zowel daar als hier geregistreerd.

V: Moet voor de 's-Gravendijkwal bij twee meldpunten gemeld worden?
A: Dat hoeft niet, wij geven zelf de meldingen door.

V: Moet je ook nog je buurtagent of 0900-8844 informeren over je melding?
A: Nee dat hoeft niet. Alle meldingen gaan direct door naar de betreffende buurtagent,
met een kennisgeving aan de wijkteamchef.   

'Wie de wijkpolitie iets te melden of vragen heeft met betrekking tot de 's-Gravendijkwal,
voor het gedeelte aan de centrumzijde (even nummers),
kan terecht bij buurtagent Ron Hoogerwerf:

Ron Hoogerwerf (buurtagent Oude Westen/Adrianabuurt)
kantoor/postadres:
Eendrachtsplein 3,
Postbus 70023
3000 LD Rotterdam
telefoon: 0900-8844
fax: 010-2750041
e-post: ron.hoogerwerf@rijnmond.politie.nl

Meld on-line de Klachtentelefoon alle schades, vernielingen e.d.
van openbare werken, straatmeubilair, etc. die gerepareerd en/of vervangen dienen te worden.
Telefonisch kunt u de Klachtentelefoon bereiken op: 0800-1545.
Ook meldingen van zwerfvuil kunt u doorgeven aan de Klachtentelefoon.
(Tip: het formulier geeft een betere mogelijkheid uw klacht te beschrijven dan via de telefoon.)

 

  terug naar alle berichten...

  terug naar huispagina...