narcissen
B.O.O.G. de Bewoners- en Ontwikkelings Organisatie 's-Gravendijkwal

B.O.O.G. is de Bewoners en Ontwikkelings Organisatie ’s-Gravendijkwal, opgericht in het voorjaar van 2004.
B.O.O.G. is een vereniging van actieve bewoners, ondernemers en deskundigen die aan de 's-Gravendijkwal wonen en werken. Zij zetten zich op vele fronten in voor een beter leefklimaat voor de straat en aangrenzende wijken.

Op deze website staan nieuwsberichten van B.O.O.G., vooral via Facebook. Daarnaast is de site het openbare B.O.O.G. archief waarin publicaties, documenten, berichten en foto’s zijn opgenomen over acties en activiteiten.
Voor vragen: sgravendijkwal@gmail.com

 


De webmaster draagt graag het stokje over, wie wil?
Facebook
berichten uit diverse media
28-03-2013 Dichtbij: Minder opvang aan 's-Gravendijkwal voor dak- en thuislozen
18-03-2015 brief projectmanagementbureau Rotterdam inzake vrachtwagenverbod 's-Gravendijkwal
25-11-2014 AD: Rijk trekt knip voor frisse lucht
(zie commentaar van B.O.O.G.)
28 mei 2014 "Rotterdam Lezing" Erasmus
met prof. dr. Lex Burdorf
"Waar moet je wonen in Rotterdam om de beste gezondheid te krijgen?"
12-05-214 R'dam Vandaag&Morgen
"'s Gravendijkwal moet schoon en stil"
door Manuel Kneepkens
15-04-2014 dichtbij: Regering moet ingrijpen bij
's-Gravendijkwal
10-04-2014 De platanen van de 's-Gravendijkwal worden gesnoeid. Bewoners en bedrijven hebben hierover een bericht van de gemeente ontvangen. De Bomenridders hebben er een informatief artikel aan gewijd,
hier te lezen...
10-03-2014 persbericht: Marianne Thieme: GWD moet overkapt ( zie foto's)
08-03-2014 AD: pleidooi Kneepkens voor overkapping
03-2014 Buurtkrant Oude Westen: Van 't Hoff-plantsoen
28-02-2014 Trouw: 's-GDW en andere vieze straten
2017-2019 renovatie Maastunnel buis-voor-buis
12-02-2014 Snoei platanen 's-Gravendijkwal
10-12-2013 AD: Feestelijke opening lichtboogproject
04-12-2013 De Havenloods: vrachtwagen weg van 's-Gravendijkwal
28-11-2013 AD: Rotterdam gaat vervuilende auto's slopen
20-10-2013 De Havenloods: Petitie voor schone
lucht op 's--Gravendijkwal
25-10-2013 AD: Petitie voor schone straat
28-09-2013
14-10-2013
artikelen, met interviews met B.O.O.G., uit het Nederlands Dagblad en het Reformatorisch Dagblad over de zorg op de 's-Gravendijkwal
05-09-2013

NRC: De twintig meest vervuilde plekken in Nederland volgens Milieudefensie
('s-Gravendijkwal 2e plaats)

05-09-2013 Vk: 20 meest vervuilde plekken
('s-Gravendijkwal 2e plaats)
4 juli 2013 Luchtvervuiling is ongezond en veroorzaakt ziektes zoals kanker, hart- en vaatziekten en longaandoeningen. De lucht in Rotterdam is nog steeds ongezond. Het kan én moet veel beter. Daarom vragen wij [Milieudefensie, red.] de gemeenteraad om de luchtvervuiling nu extra aan te pakken. Teken jij ook?
zie de petitie van Milieudefensie
 

4 juni: praat-mee-over-gezonde-lucht-in-rotterdam

Doe mee namens de 's-Gravendijkwal

Zet luchtvervuiling hoger op de agenda bij de lokale politiek! De lucht in Rotterdam is nog steeds ongezond. Daarom willen wij meer maatregelen om de uitstoot door verkeer tegen te gaan. Maak jij je hier ook druk over? Kom dinsdag 4 juni naar Hotel New York en laat de Rotterdamse politiek horen wat jij vindt.

01-06-2013 AD: Doek verkeersriool 's-Gravendijkwal op. Stadsbestuur laat bewoners letterlijk stikken
7 en 8
mei 2013
2 artikelen uit het AD betreffende de 's-Gravendijkwal ("vuilste plek van het land" en "straat moet schoner")
27-02-2013

Meer nodig voor schone lucht
(bron: Stadskrant 27-02-2013)
www.rotterdam.nl/luchtkwaliteit

18-02-2013 AD: Rotterdam Vieze lucht rond verkeersaders
31 okt 2012

artikel metro 31-10-2012
Milieudefensie en burgers (bewoners 's-Gravendijkwal, red.) meten kwaliteit van lucht

14 juni 2012

artikelen uit het AD:
Kraakpand 's-Gravendijkwal ontruimt na overlast buurt
Seksclubs onder vuur. Uitsterfbeleid op de 's-Gravendijkwal

1 juli 2012 Bijzondere Tai Chi Chuan les in de HBS
feb 2011 Burgemeester Aboutaleb sluit ruimte (nr. 137-b) aan de 's-Gravendijkwal.
dec 2011 Burgemeester Aboutaleb heeft op 12 december horeca-inrichting 'Café Scotch Inn' gesloten voor de periode van zes maanden.
dec 2011 Burgemeester Aboutaleb trekt exploitatievergunning 'Club Kristal' in
april 2011 Nieuwsbrief (Gemeente Rotterdam) 's-Gravendijkwal nummer 2, 2011,
met een bericht van B.O.O.G.
02-02-2011 De Echo: Minder opvang in centrum
   
  zie archief:
krantenberichten
(lokale-) radio en tv
overige berichtgeving
berichten bestuur en commissies B.O.O.G.
6 mei 2016

Italiaanse bruiloft in de tunnelbak!
Een initiatief van B.O.O.G. en AdeminRotterdam

zie foto's van de italiaanse bruiloft

2 juni 2015

bericht B.O.O.G. bestuur inzake

nieuwe bolletjeskaart

B.O.O.G. is mede initiatiefnemer van de Republiek Middelland.

25-11-2014 Minister denkt mee over aanpak 's-Gravendijkwal
(zie het AD artikel)
link naar film B.O.O.G. lustrum dd 24 mei 2014

Op 24 mei heeft B.O.O.G. haar 10 jarig bestaan gevierd met ''schoonheid en stilte'', midden op de 's-Gravendijkwal. Met financiële steun van de stadsmarinier, de ex-deelgemeenten Centrum en Delfshaven, en van de cultuurscout Centrum.
Het feest werd uitgerold door heel veel vrijwilligers, onder regie van het duo Jacqueline & Hans.
Het was een prachtig cultureel jubileumfeest. Met dichters, dansers, zangers en jeugdorkest; met marktkramen en kinderspelen; voor volwassenen een opera in de OQ bar en voor allemaal een diner-dansant in Dizzy.
Burgemeester Aboutaleb kwam langs, wandelde rond, keek eens in de oude HBS en werd geïnterviewd.
Zie het foto-album
voor een indruk van deze prachtige zaterdag waarop B.O.O.G. heeft aangetoond dat de
's-Gravendijkwal in de toekomst ook op een heel andere manier zou kunnen functioneren als het verkeersriool wordt opgedoekt.
(fotografie Floor van Dongen)

03-07-2014

Vanochtend heeft in alle vroegte een team vrijwilligers van Adem in Rotterdam - waaronder ook bewoners van de 's-Gravendijkwal / leden van B.O.O.G. - ruim 60 beelden in Rotterdam een mondkapje gegeven. Een signaal naar het stadsbestuur: stop met minimale flauwekulmaatregelen en doe echt iets aan het grootste gezondheidsprobleem van de Rotterdammers: de overmaat aan autoverkeer, geconcentreerd in het verkeersriool 's-Gravendijkwal / Henegouwerlaan / Dorpsweg. Voor meer informatie, foto's en persberichten, zie facebook, twitter en website van Adem in Rotterdam

26-06-2014 bericht van B.O.O.G. bestuur en tunnellobby inzake eindtrapportmilieudefensie
11-05-2014 Adem In Rotterdam

Afgestemd met B.O.O.G. is er een groep buurtbewoners een andere weg ingeslagen voor een hardere aanpak voor schonere lucht.
zie hun website

B.O.O.G. ondersteunt de initiatieven van:

De Vrienden van Het Park
Zij en haar partners zetten zich in voor bescherming, beheer en onbekommerd gebruik van het Museumpark en Het Park in Rotterdam ten behoeve van iedereen die beide parken een warm hart toedraagt.

Teken de petitie voor een collectiegebouw op een andere locatie: collectiegebouwelders.petities.nl

foto's magnoliabrunch 30 maart 2014
Voor de bewoners en ondernemers van de GDW en omstreken zijn de verkiezingen van volgende week van groot belang. Hebben we weer 4 jaar (bijna) stilstand of gaan we nu eens grote sprongen vooruit maken naar een beter leef-en werkklimaat? B.O.O.G. geeft geen stemadviezen, maar veel bewoners hebben het bestuur wel gevraagd naar de standpunten van diverse partijen over diverse problemen. Actiegroep Mathenesserlaan Veiliger! (onze buren) hebben voor heel Middelland, inclusief de 's-Gravendijkwal een inventarisatie gemaakt. Wij brengen graag onder uw aandacht: analyse en schema's van politiek standpunten, met een overzichtstabel met knelpunten en partijstandpunten. Vanuit het B.O.O.G. bestuur hebben we nog een toelichting en aanscherping opgesteld, met interessante actietweets van politici in de bijlage.
dec-2013 Kerstboom 's-Gravendijkwal 15
dec-2013 aanplant magnolia's Van 't Hoffmonument
dec-2013 2024 handtekeningen ''Stop verkeersriool door Rotterdam west''
dec-2013 Magnolia's aan de 's-Gravendijkwal
dec-2013 uitnodiging lichtB.O.O.G.borrel donderdag 19 december
persbericht
2013
Deel van Maastunneltracé in Rotterdam feestelijk verlicht door bewonersinitiatief.
STRALENDE LICHTBOGEN OVERKAPPEN DE OP TWEE NA VIESTE STRAAT VAN NEDERLAND:
de 's-GRAVENDIJKWAL (zie...)

11-11-2013

Bij de begrotingsbespreking voor 2014 kan de gemeenteraad alsnog zichzelf serieus nemen en een motie laten uitvoeren die zij 4 jaar geleden al met gejuich heeft aangenomen (motie 27 GL). B.O.O.G. en andere bewonersgroepen uit Oude Westen en Middelland pleiten allang voor een politiek neutrale discussie hierover. Schone longen voor Rotterdammers van twee dichtbevolkte wijken, daar kan toch geen enkele partij op tegen zijn? Gezondheid van burgers is toch een onderwerp waarover geen enkele partij met goed fatsoen politieke machtsspelletjes kan gaan spelen?

Teken de petitie : http://petities.nl/petitie/stop-verkeersriool-door-rotterdam-west

24-10-2013

Beste B.O.O.G.-leden en andere belangstellenden en belanghebbenden,
Nu de flyers gedrukt zijn kan vandaag 23 oktober onze handtekeningenactie "STOP HET VERKEERSRIOOL DOOR ROTTERDAM WEST" officieel van start gaan.

lees verder...

17-10-2013 Het B.O.O.G.-bestuur is geïnterviewd door twee dagbladen in verband de concentratie aan opvangpanden aan de 's-Gravendijkwal en het onvermogen van de gemeente om daar concreet iets aan te doen ondanks beleidsmaatregelen.
lees verder...
10-10-2013 verslag aanbieding petitie Milieudefensie dd 9 oktober 2013
aan de commissie economie, haven, milieu en vervoer (incl. foto's)
07-10-2013

Beste bewoners van 's-Gravendijkwal en omstreken,
Milieudefensie heeft met B.O.O.G. samengewerkt om metingen in de straat uit te voeren. De resultaten zijn schokkend, dat heeft de landelijke pers gehaald. (Zie ook artikelen en links op deze site.) Inmiddels heeft Milieudefensie ook een landelijke petitie laten ondertekenen; de Rotterdamse resultaten daarvan worden woensdag aan de gemeenteraad aangeboden. U bent van harte uitgenodigd daarvoor even op het stadhuis te verschijnen! Zie hieronder voor plaats en tijd. Komt allen! Coördinator metingen / Bestuur B.O.O.G./ Tunnelcommissie

lees verder...

05-09-2013 RTV Rijnmond: interview met Jeanne Hogenboom over veel luchtvervuiling in Rotterdamse straten
uitnodiging tot bijwonen alv B.O.O.G.
zondag 21 april 2013 16:00 uur 's-Gravendijkwal 60

Burgemeester Aboutaleb, de hoofdcommissaris en de hoofdofficier van justitie komen in Middelland poolshoogte nemen in een openbare zitting van de ''Stuurgroep Veilig".
B.O.O.G. bestuur heeft aan vergelijkbare sessies deelgenomen in het Oude Westen en roept leden en andere bewoners of ondernemers van de 's-Gravendijkwal op om ook nu aan te schuiven.
zie de uitnodiging

Aanmelden: Meld u aan voor deze bijeenkomst bij de assistent van de stadsmarinier Danielle Verkuil
(06-12614826) of per email: dc.verkuil@rotterdam.nl

De L I C H T B O G E N op de 's-Gravendijkwal

zie het persbericht dd 21-12-2012

zie ook B.O.O.G. mededeling april 2013:
Prachtige lichtbogen sierden de 's-Gravendijkwal deze winter tijdens de donkerste maanden.

10-12-2012 Reactie op voorgestelde horecabeleid voor de 's-Gravendijkwal in horecanota's Centrum en Delfshaven. Aan: vz DB deelgemeente Centrum, Hans van Zuuren; vz DB deelgemeente Delfshaven, Carlos Gonçalves; deelraadsleden
forum tot nader order gesloten wegens een te grote toevloed aan spam (17 sept. 2012)
14 juni 2012 jaarverslag B.O.O.G. 2011
11 april 2012 PERSBERICHT
Rechter straft ambtelijke willekeur gemeente Rotterdam af
B.O.O.G. in het gelijk gesteld
zie het persbericht dd 11 april 2012
maart 2012 B.O.O.G. is een van de Hoboken partners die de ontwikkeling van Hoboken Rotterdam willen bevorderen.
zie voor meer informatie de
website van Hoboken
30-01-2012 Het bestuur van B.O.O.G. wijst u graag op de parallellen tussen het niet doorgaan van de overkapping (niet echt van de baan) en het niet doorgaan van het Nationaal Historisch Museum.
zie: Het uur van de Wolf 24 januari 2012
16-12-11 Ontmoeting opent Thuishaven
lees hier het gehele verslag...
08-11-2011 B.O.O.G. bericht inzake parkeertijden 's-Gravendijkwal westzijde
10-10-2011 B.O.O.G. brief aan EHMV
B.O.O.G. signaleert bewegingen bij het stadsbestuur en de ambtenarij om de overkapping niet alleen op de lange baan te schuiven, maar ook nog eens uit een ieders geheugen te wissen. Maar daarmee is natuurlijk het probleem niet opgelost. B.O.O.G. (goed geheugen) heeft naar de Gemeenteraad een korte brief gestuurd.
22-06-2011 cie. EHMV Openbare Overlegvergadering 22 juni 2011 punt 6.
inzake overkapping 's-Gravendijkwal / Motie Harreman /kaderbrief
(zie de video met inspreek moment van B.O.O.G.)
12-05-2011 Bericht van B.O.O.G.-bestuur over de brand in pand 's-Gravendijkwal 68 op 10-11 mei j.l.
09-05-11 3 persberichten inzake HBS-voorstel museum.
30-04-11 Koninginnedag 2011:
Tango van bij de stoelen van Dora Dolz
foto's en
een filmpje
29-04-11 RTV Rijnmond interview met Jeanne Hogenboom over het oude HBS-gebouw
28-04-11 B.O.O.G brief aan B&W: Nationaal Onderwijsmuseum in oude HBS aan de 's-Gravendijkwal
07-04-11 B.O.O.G. commentaar op uitstelbrieven van weth. mevr. Kriens inzake financiering overkapping
11-02-11 brief aan de heer Kasmi inzake Masterplan Oude westen
02-02-11 Inspreken hoorzitting plan Mer
24 jan 2011 Verkeerssnelheid ventwegen
24 jan 2011 Huisvesting Bijzondere Doelgroepen Rotterdam
   
alle B.O.O.G. berichten...
Staat u op de verzendlijst van de nieuwsbrief?

 

naar boven